پسرا و دخترا چه جوری از دستگاه عابر بانک پول میگیرن؟  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1389

 توجه توجه توجه  

 

خواهش می کنم نظر بدین

 

            پسرها:

            ۱- با ماشین میرن سراغ بانک، پارک میکنن، میرن دم دستگاه عابر بانک

            ۲- کارت رو داخل دستگاه میذارن

            ۳- کد رمز رو میزنن و مبلغ درخواستی رو وارد میکنن

            ۴- پول و کارت رو میگیرن و میرن

            دخترها:

            ۱- با ماشین میرن دم بانک

            ۲- توی آینه آرایششون رو چک میکنن

            ۳- به خودشون عطر میزنن

            ۴- احتمالا" موهاشون رو هم چک میکنن

            ۵- توی پارک کردن ماشین مشکل پیدا میکنن

            ۶- توی پارک کردن ماشین خیلی مشکل پیدا میکنن

            ۷- بلاخره ماشین رو پارک میکنن و میرن دم دستگاه عابر بانک

            ۸- توی کیفشون دنبال کارتشون میگردن

            ۹- کارت رو داخل دستگاه میذارن، کارت توسط ماشین پذیرفته نمیشه

            ۱۰- کارت تلفن رو میندازن توی کیفشون

            ۱۱- دنبال کارت عابر بانکشون میگردن

            ۱۲- کارت رو وارد دستگاه میکنن

            ۱۳- توی کیفشون دنبال تیکه کاغذی که کد رمز رو روش یادداشت کردن میگردن

            ۱۴- کد رمز رو وارد میکنن

            ۱۵- ۲ دقیقه قسمت راهنمای دستگاه رو میخونن

            ۱۶- کنسل میکنن

            ۱۷- دوباره کد رمز رو میزنن

            ۱۸- کنسل میکنن

            ۱۹- به دوست پسرشون زنگ میزنن که طریقهء وارد کردن کد صحیح رو براشون

            بگه

            ۲۰- مبلغ درخواستی رو میزنن

            ۲۱- دستگاه ارور (خطا) میده

            ۲۲- مبلغ بیشتری رو درخواست میکنن

            ۲۳- دستگاه ارور (خطا) میده

            ۲۴- بیشترین مبلغ ممکن رو درخواست میکنن

            ۲۵- انگشتاشون رو برای شانس روی هم میذارن

            ۲۶- پول رو میگیرن

            ۲۷- برمیگردن به ماشین

            ۲۸- آرایششون رو توی آینه چک میکنن

            ۲۹- توی کیفشون دنبال سویچ ماشین میگردن

            ۳۰- استارت میزنن

            ۳۱- پنجاه متر میرن جلو

            ۳۲- ماشین رو نگه میدارن

            ۳۳- دوباره برمیگردن جلوی بانک

            ۳۴- از ماشین پیاده میشن

            ۳۵- کارتشون رو از توی دستگاه عابر بانک برمیدارن

            ۳۶- سوار ماشین میشن

            ۳۷- کارت رو پرت میکنن روی صندلی کنار راننده

            ۳۸- آرایششون رو توی آینه چک میکنن

            ۳۹- احتمالا یه نگاهی هم به موهاشون میندازن

            ۴۰- راه میفتن و میندازن توی خیابون اشتباه

            ۴۱- برمیگردن

            ۴۲- میندازن توی خیابون درست

            ۴۳- پنج کیلومتر میرن جلو

            ۴۴- ترمز دستی رو آزاد میکنن (میگم چرا انقدر یواش میره ها!)

            ۴۵- به حرکت ادامه میدن

            

            حالا فکر میکنین پسرا و دخترا چه جوری نیمرو درست میکنن؟

            دخترها:

            ۱- توی ماهیتابه روغن میریزن

            ۲- اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن میکنن

            ۳- تخم مرغها رو میشکنن و همراه نمک توی ماهیتابه میریزن

            ۴- چند دقیقه بعد نیمروی آماده رو نوش جان میکنن

            پسرها:

            ۱- توی کابینتهای بالایی آشپزخونه دنبال ماهیتابه میگردن

            ۲- توی کابینتهای پایینی دنبال ماهیتابه میگردن و بلاخره پیداش میکنن

            ۳- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن

            ۴- توی ماهیتابه روغن میریزن

            ۵- توی یخچال دنبال تخم مرغ میگردن

            ۶- یه دونه تخم مرغ پیدا میکنن

            ۷- چند تا فحش میدن

            ۸- دنبال کبریت میگردن

            ۹- با فندک اجاق گاز رو روشن میکنن و بوی سرکه همراه دود آشپزخونه رو

            بر میداره

            ۱۰- ماهیتابه رو میشورن (بگو چرا روغنش بوی ترشی میداد!)

            ۱۱- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن واقعی میریزن

            ۱۲- تخم مرغی که از روی کابینت سر خورده و کف آشپزخونه پهن شده رو با

            دستمال پاک میکنن

            ۱۳- چند تا فحش میدن و لباس میپوشن

            ۱۴- میرن سراغ بقالی سر کوچه و 20 تا تخم مرغ میخرن و برمیگردن

            ۱۵- تلویزیون رو روشن میکنن و صداش رو بلند میکنن

            ۱۶- روغن سوخته رو میریزن توی سطل و دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن

            ۱۷- تخم مرغها رو میشکنن و توی ماهیتابه میریزن

            ۱۸- دنبال نمکدون میگردن

            ۱۹- نمکدون خالی رو پیدا میکنن و چند تا فحش میدن

            ۲0- دنبال کیسهء نمک میگردن و بلاخره پیداش میکنن

            ۲1- نمکدون رو پر از نمک میکنن

            ۲2- صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و میدون جلوی تلویزیون

            ۲3- نمکدون رو روی میز میذارن و محو تماشای فوتبال میشن

            ۲4- بوی سوختگی رو استشمام میکنن و میدون توی آشپزخونه

            ۲5- چند تا فحش میدن و تخم مرغهای سوخته رو توی سطل میریزن

            ۲6- توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن

            ۲7- با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن

            28- صدای گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال میشنون و میدون جلوی

            تلویزیون

            29- سریع برمیگردن توی آشپزخونه

            30- تخم مرغهایی که با ذرات تفلون کنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو

            توی سطل میریزن

            31- ماهیتابه رو میندازن توی سینک

            32- دنبال ظرفهای مسی میگردن

            33- قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن و تخم مرغ میریزن

            34- چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن

            35- یاد نمک میفتن و میرن نمکدون رو از کنار تلویزیون برمیدارن

            36- چند ثانیه فوتبال تماشا میکنن

            37- یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه

            38- روی باقیماندهء تخم مرغی که کف آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن

            39- چند تا فحش میدن و بلند میشن

            40- نمکدون شکسته رو توی سطل میندازن

            41- قابلمه رو برمیدارن و بلافاصله ولش میکنن

            42- چند تا فحش میدن و انگشتهاشون که سوخته رو زیر آب میگیرن

            43- با یه پارچهء تنظیف قابلمه رو برمیدارن

            44- پارچه رو که توسط شعله آتیش گرفته زیر پاشون خاموش میکنن

            45- نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن و چند تا فحش میدن