نکته  چاپ
تاریخ : دوشنبه 7 تیر‌ماه سال 1389

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه رفتن کسی قضاوت کنم, کمی با کفش های او راه بروم


با تشکر از خانم م - ک