مردها دوست خوبی هستند یا خانومها  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1389

یه شب خانم خونه اصلا" به خونه بر نمیگرده و تا صبح پیداش  نمیشه! صبح بر میگرده خونه و به شوهرش میگه که دیشب مجبور شده خونهء  یکی از دوستهای صمیمیش (مونث) بمونه. شوهر بر میداره به 20 تا از صمیمی ترین دوستهای زنش زنگ میزنه ولی هیچکدومشون حرف خانم خونه رو تایید نمیکنن!
 یه شب آقای خونه تا صبح برنمیگرده خونه. صبح وقتی میاد به زنش میگه که دیشب مجبور شده خونهء یکی از دوستهای صمیمیش (مذکر) بمونه. خانم خونه  بر میداره به 20 تا از صمیمی ترین دوستهای شوهرش زنگ میزنه. 15 تاشون  تایید میکنن که آقا تمام شب رو خونهء اونا مونده!! 5 تای دیگه حتی میگن که آقا هنوزم خونهء اونا پیش اوناست!! 

 نتیجهء اخلاقی: یادتون باشه که مردها دوستهای بهتری هستند!