جوک  چاپ
تاریخ : یکشنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 با عرض پوزش از ترکهای محترم

ترک چیست ؟   

موجودی که به شدت در مقابل فهمیدم مقاومت میکند  

-------------------- 

ترکه با خره فوتبال بازی میکرده بهش میگن چرا با خر فوتبال بازی میکنی - میگه همچین خرم نیست ۱-۳جلو 

------------------------- 

یک کره خر از مادرش میپرسه چرا ما همیشه سرمون پایینه - مادر میگه مگه ترکابرای ما آبرو گذاشتن